Obchodné podmienky

Dodacie podmienky pre naše parochne.

1. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru (ak nie je uvedené v poznámke inak). Zásielky sú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty alebo je možné si ich vyzdvihnúť osobne. Obálka av nej obsiahnutá parochňa je dostatočne malá (veľkosť A4) a doručenie je teda ako u listu 1 až 2 pracovné dni po odoslaní.

2. Ak nie je v popise pri výrobku uvedené inak, je všetok tovar expedovaný max do 14 pracovných dní po obdržaní objednávky (pri platbe vopred max do 10 prac. Dní od prijatia platby).

3. Ku každej dodávke tovaru bude priložený daňový doklad ktorý slúži súčasne ako dodací a záručný list, alebo bude tento doklad zaslaný emailom na príslušnú emailovú adresu (z objednávkového formulára tovar).

4. Dopravné po Slovensku (dobierka) je stanovena na 4euro.

5. Osobný odber len po predchádzajúcej telefonickej dohode!!!

Výmena tovaru:

V prípade potreby (napr. nevhodná veľkosť, farba, atď.), Vám nepoškodený tovar, po predchádzajúcom dohovore radi vymeníme. Tovar nám zašlite ako doporučenú zásielku na našu adresu (Jan Weczerek, Trnávka 248, Trnávka, 742 58, Česko), a priloztě kópiu daňového dokladu. Po obdržaní Vám zašleme nový tovar.

Možnosti platby a doručenia:

Dobierkou: Tovar zaplatíte doručovacej službe pri prevzatí objednávky.

Pravidlá obchodu: 

1. Všetky objednávky sú považované za záväzné. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.

2. Žiadame Vás, aby ste vo svojom záujme uvádzali presné a pravdivé údaje do objednávkového formulára. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke z nejakého dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte.

3. Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky ku zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.

4. Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky kontaktovať pre overenie alebo upresnenie objednávky, pokiaľ napr ide o vyššiu hodnotu objednávky, chýbajúce či nepresné údaje atď.

Ochrana osobných údajov:

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, najmä zákonu o ochrane osobných údajov. Osobné údaje. Od Vás ako zákazníka, fyzickej osoby musíme pri nákupe požadovať tieto údaje: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné k Vašej identifikácii, ku komunikácii s Vami, k realizácii predaja tovaru a zaúčtovanie Vašej platby za tovar. Pokiaľ nakupujete ako firma potrebujeme naviac adresu sídla firmy, IČO a DIČ. Údaje o Vašej činnosti. Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalšej Vašej činnosti v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi. Zhrnutie. Všetky dáta, ktoré o Vás a Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, nikomu inému neposkytujeme (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, obdržia nezbytné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb. Vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-mailu je návod, ako nám jednoducho zdeliť že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Rovnako máte právo kedykoľvek nám písomne ​​oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o zlikvidovanie všetkých Vašich osobných údajov, ktoré ste nám skôr poskytli Váš súhlas. Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte s vyššie uvedenými pravidlami.

Reklamačný poriadok: 

Prípadné reklamácie vybavíme v súlade platnými právnymi predpismi (Občiansky zákonník pre fyzické osoby, Obchodný zákonník pre právnické osoby). Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov.

Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť, ak:

1. Výrobok bol poškodený pri preprave (Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je treba ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení neodkladne informovať predajcu).

2. Výrobok bol poškodený neodbornou inštaláciou alebo zaobchádzaním a obsluhou vykonávanou v rozpore s užívateľskou príručkou (pokiaľ u výrobku existuje).

3. Výrobok bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedali parametrom a požiadavkám uvedeným v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).

4. Výrobok bol poškodený pôsobením živlov.

5. Výrobok bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).

6. Výrobok bol poškodený v dôsledku zapojenia do siete, ktorá nezodpovedá príslušnej STN.

Postup pri reklamácii:

1. Zašlite nám tovar na našu adresu: Jan Weczerek, Trnávka 248, Trnávka, 742 58, Česko. Tovar zašlite ako doporučený balík na našu adresu.

2. Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a priložte kópiu daňového dokladu. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku.

Odstúpenie od zmluvy:

Kupujúci má podľa § 53 ods 7 zák. č 40/1964 Zb. (Obč. Zák), právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar poslať späť. Po vrátení tovaru, predávajúci zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku za tovar vopred dohodnutým spôsobom. Tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií do 14 dní.

Ceny> Všetky uvedené ceny sú platné do odvolania (teda do ich zmeny, u každej príslušnej položky).

Poplatok za telefón> Telefónny kontakt je spoplatnený podľa Vášho tarifu a operátora.

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho:

Objednávku možno zrušiť telefonicky alebo e-mailom, ak je objednávka prijatá a tovar nebol expedovaný. V prípade neskoršieho zrušenia objednávky (po jej expedícii) má predávajúci nárok na náhradu škody, predovšetkým preukázateľných nákladov spojených s expedíciou tovaru.

Copyright - parochňa / www.parochna.eu